Jag försöker samla mig inför morgondagens minnesstund. Det är svårt.