Lyssnade på Språket och lärde mig att hur ord hör ihop på ett sätt  jag inte hade en aning om. 
 
Ordet "sko" betyder från början skydd. När man skor en häst skyddar man hästens hovar. Och det är samma ord och betydelse att skona någon. Skoning betyder "skyddande förstärkning"
 
Ord ljudförskjuts under en längre tid så ord som nu låter som "sko"lät inte så förr.
 
"Skjul" kommer från "sko". Skjul är också en skydd om man tänker efter. Men aldrig skulle man ha gissat det.
 
Skinn kommer också därifrån.
 
Det sista jag minns de nämnde är ske i handske, som betyder skydd för  handen. Det har också ljudförändrat sig under åren och kommer alltså från orden "hand" och "sko".
 
 

Kommentera

Publiceras ej